top of page

Mirco Adjusters en Macro Absorbers

Sommige renners zijn vaker geblesseerd dan andere. We kennen allen voorbeelden uit de wedstrijdsport. Maar in onze eigen kring van renners kennen we ook vaak renners die vaker of sneller fysieke klachten krijgen. Dit zijn dan ook de renners die we vaker op het spreekuur van de fysiotherapeut of sportarts zien. Hoe kan je er nu voor zorgen dat dit type renner blessurevrij door het seizoen komt.

We kunnen in de typering van renners grofweg onderscheid maken tussen de Macro Absorbers en de Micro Adjusters.

Micro Adjusters

De Micro Adjusters zijn met name erg gevoelig voor verandering. Bijvoorbeeld kleine veranderingen in fietspositie, materiaal of training kunnen reeds tot klachten leiden. Het is vaak dat type renner dat 2mm verhoging van het zadel direct merkt. Meestal zijn het ook die personen die binnen een bike fit procedure met geringe aanpassingen behoorlijke verschillen in de analyse laten zien. Uiteraard zien de Micro Adjuster hierdoor ook vaak terug op het spreekuur.

Macro Absorbers De Macro Absorbers daarentegen, lijken bijna onverwoestbaar. Grote verschillen door bijvoorbeeld sterk afwijkende fietspositie of forse bekkenscheefstanden, hebben geen effect op het functioneren van de renner, laat staan dat dit klachten veroorzaakt. Het is meestal ook dat type renner, dat een 2cm verhoging van de zadelhoogte niet eens merkt. In de begeleiding zijn de Macro Absorbers uiteraard de makkelijk renners. De begeleiding van Micro Adjusters is echter een wankel evenwicht tussen overbelasting (blessure) en onderbelasting.

Micro Adjuster klachtenvrij houden

Om een Micro Adjuster het hele jaar gezond op de fiets te houden, moet je allereerst een goed inzicht in je renner hebben. Dit begint bijvoorbeeld al met de on-the-bike-training. Op welke trainingsvormen reageert je renner goed, op welke reageert je renner averechts en welk wedstrijdprogramma vormt een risico op uitval. Maar vooral moet je je renner goed in kaart brengen voor het opzetten van off-the-bike-work. Dit is in verhoogde mate noodzakelijk om je renner blessure vrij te houden.

Op de eerste plaats is een goede fietspositie en het juiste materiaal (zadel, schoenen) van belang, die geen blessures uitlokken. Daarnaast zijn regelmatige check-ups bij de fysiotherapeut belangrijk. Hierdoor kunnen in een vroeg stadium kleine problemen worden herkend, voordat deze een klacht veroorzaken. Verder is het van essentieel belang om alle bewegingsketens te optimaliseren en optimaal te houden. Dit optimaliseren bestaat uit fysiotherapeutische behandeling, waarbij de flexibiliteit en mobiliteit goed op pijl wordt gehouden en zo nodig verbeterd. Hierbij hoort tevens ook het optimaliseren van de coördinatie en core stability. Om probleemzones in kaart te brengen, kunnen sportspecifieke testmethodes worden gehanteerd. Zo kunnen stabiliteitsproblemen en/of mobiliteitsbeperkingen aan het licht worden gebracht door bijvoorbeeld een FMS test uit te voeren. In samenspraak met het team kan het herstel of wedstrijdprogramma worden bepaald, of worden aangepast.

Micro Adjusters zijn niet per definitie slechtere renners. Bekende renners die een Micro Adjuster waren zijn bijvoorbeeld Oscar Freire (3x wereldkampioen) en Eddy Merckx (3x wereldkampioen). Het zijn gewoon renners die wat meer aandacht nodig hebben.

Uiteraard betreft deze indeling niet alleen wedstrijdrenners. Ook recreatieve fietsers hebben hiermee te maken. Met name ambitieuze recreatieve renners lopen een hoger risico op fysieke klachten. Daar deze categorie meestal voltijds in het arbeidsproces zit, is er vaak sprake van een afwijkende rust-werkverhouding. Een te gering aandeel rust laat de kans op klachten eveneens toenemen. Periodiek naar de sportmasseur is een goed begin, maar vaak niet afdoende. Periodieke check-ups bij de fysiotherapeut, -afhankelijk van de belasting, 1x per 1 of 2 maanden-, kan veel blessure leed voorkomen.

bottom of page