top of page

Functional Movement Screening

Het Functional Movement Screen (FMS) is een meetinstrument waarbij door middel van 7 verschillende screeningstesten een inzicht kan worden verkregen mogelijkheden en beperkingen op het gebied van stabiliteit, mobiliteit en/of flexibiliteit van een sporter.

 

De screeningsprocedure bestaat uit een 7-tal testen, die apart worden beoordeeld en uiteindelijk tot een totaalscore leiden. Op basis hiervan kan worden bepaald in welke mate er beperkingen van stabiliteit, mobiliteit en/of flexibiliteit aanwezig zijn. Op deze wijze kunnen behandeling en training  beter worden gericht op de probleemzones. Tevens kan de Functional Movement Screening ook als evaluatie tool worden gebruikt om de voortgang bij te houden.

Een Functional Movement Screening kan vaak een handige tool zijn als er sprake is van frequent terugkerende klachten.

Diensten:
bottom of page