top of page

Praktijk Reglement

Algemene regels

1. Om afspraken te maken, te verzetten, de tijd verifiëren en/of voor administratieve vragen, kunt u telefonisch contact opnemen: +31(0)46 4233895, of via email: info@bikemedical.nl. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. Gebeurt dit niet binnen de gestelde termijn, wordt er 75% van de kosten bij u in rekening gebracht. Afspraken kunnen telefonisch, tel: +31(0)46 4233895, of per mail: info@bikemedical.nl worden afgezegd.

2. U dient zelf uw individuele verzekeringspolis van uw zorgverzekeraar betreffende de vergoedingen t.a.v. fysiotherapie en de behandellimiet door te nemen.

Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Indien de verzekering de behandelingen niet of slechts gedeeltelijk vergoed, worden de kosten aan u als patiënt doorberekend.
 

3. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de Nederlandse ziektekostenverzekeraar, hebben wij uw BurgerService Nummer (BSN) en het documentnummer van een in Nederland geaccepteerde identificatie. (NL paspoort, NL ID kaart, NL rijbewijs) De registratie van deze gegevens wordt door de ziektekostenverzekeraar verplicht.
 

4. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

5. U wordt op tijd verwacht voor de behandeling.
 

6. Indien u een afspraak heeft voor een fietsgerelateerde analyse, wordt u geacht met een gepoetste fiets(en), wielerschoenen en eventueel ander materiaal, op de afspraak te verschijnen. Dit met het oog op de hygiëne van de praktijk.
 

7. De patiënt dient zelf zorg te dragen voor een handdoek tijdens de behandeling.
 

8. Bij aanvang en/of afsluiting van het behandeltraject wordt een korte rapportage m.b.t. type klachten, behandeling en resultaten, naar uw huisarts of eventuele andere verwijzer verstuurd. Indien u dit niet wenst, dient u dit kenbaar te maken bij de betreffende therapeut.
 

9. Gedurende of na afloop van uw behandeltraject is het mogelijk dat u een vragenlijst ontvangt met het oog op de patiënttevredenheid. Deze vragenlijsten worden (verplicht) in opdracht van de zorgverzekeraar uitgezet. Indien u dit niet wenst, dient u dit kenbaar te maken bij de betreffende therapeut.
 

10. Als uw vaste fysiotherapeut voor een langere periode afwezig is, wordt er voor een waarnemer gezorgd.
 

11. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als per mail aan ons doorgeven: info@bikemedical.nl.
 

12. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop Bikemedical, body & bike solutions met u is omgegaan, dan dient u dit eerst kenbaar te maken bij uw behandelend therapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor de Fysiotherapie (KNGF).
 

13. Bikemedical, body & bike solutions stelt zich niet aansprakelijk voor het beschadigen of verdwijnen van persoonlijke bezittingen. De patiënten kunnen gebruik maken van de aanwezige lockers in de omkleedcabine.
 

Regels voor gebruik trainingsruimte

1. Het is alleen toegestaan te trainen als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt, of wanneer u aansluitend of vooraf een afspraak met uw fysiotherapeut heeft.

2. Bikemedical, body & bike solutions is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/ bezittingen van bezoekers.

3. De oefenruimte alleen met schone schoenen en geschikte kleding betreden.

4. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.

5. Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten.

6. Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.

7. Indien er defecten aan apparatuur of materialen worden geconstateerd, verzoeken wij u dit aan ons te melden.

8. In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

bottom of page