top of page

Dry needling is een efficiënte behandelmethode voor myofasciale problematiek (pijn die zijn oorsprong vindt in een spier). Deze uit zich vaak in pijn en stijfheid als gevolg van trigger points in spieren. Dry needling omvat het inbrengen van een 'droge' (acupunctuur) naald, zonder toevoeging van medicatie, in de aangedane spier(en). Het concept is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes en is geen acupunctuur. Ondanks het feit dat myofasciale pijn vaak voorkomt, blijft deze vaak onherkend. Vaak wordt het verwisseld met pijn uit een zenuw, zoals bijvoorbeeld bij een hernia. De patiënt is bij myofasciale pijn, doorgaans niet goed in staat de pijn te lokaliseren. Deze wordt meestal omschreven als: diep, dof, zeurend en vaak ook regionaal. Daar elke spier een stereotype uitstralingsgebied kent, geven pijnpatronen goede weer welke spieren er mogelijk betrokken zijn bij de klachten.
Behandeling middels dry needling resulteert vaak in een directe pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit van de betrokken spieren en gewrichten.

Dry Needle therapeuten zijn middels een specifieke opleiding geschoold om effectief en op een veilige manier gebruik te maken van deze krachtige behandeltechniek.

Dry Needling

Dry needling bij sporters
Diensten:
bottom of page