top of page

Knieklachten zijn niet altijd in de knie gelegen.

Knieklachten zijn niet altijd in de knie gelegen.

Knieklachten is samen met lage rugklachten en nek/schouderklachten een van de meest voorkomende ongemakken tijdens fietsen.

Uitzonderingen daargelaten, leiden knieklachten tijdens fietsen slechts zelden tot schade van de knie. Dit komt door de slechts geringe gewrichtsbelasting. Het betreffen meestal overbelastingsklachten. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld een mediaal plica syndroom. In sommige gevallen kan dit leiden tot schade van het kraakbeen van de mediale femur condyl van de knie.

Ondanks het vaak niet schadelijke karakter van knieklachten t.a.v. fietsen , kunnen deze erg pijnlijk zijn en er zelfs soms toe leiden dat je jou weg niet kunt vervolgen.

Oorzaken van knieklachten zijn multifactorieel. Daar oorzaak van knieklachten t.a.v. fietsen ligt slechts zeer zelden in de knie zelf. Daarom is lokale behandeling van de knie meestal ook niet succesvol. Het gaat steeds om het achterhalen van het “WAAROM”. Waarom ontstaan de klachten, waarom op deze locatie, waarom nu op dit moment, etc, etc.

Een speciale versie van pijnklachten rond de knie, is de myofasciale uitstralingspijn. Dit is een pijnklacht die veroorzaakt wordt door actieve trigger points in een spiergroep. Deze leidden tot een hogere spanning en verkorting van de desbetreffende spier. De plek waar de pijn wordt gevoeld, is meestal niet de plek waar deze wordt veroorzaakt. Daarom laat het basis functie onderzoek van de knie, meestal geen bijzonderheden zien die de klachten kunnen verklaren.

Myofasciale uitstraling wordt doorgaans ervaren als een diepe doffe zeurende pijn. Soms ook ervaren als een regionale spanning/druk. Echter, door het repeterende karakter van de fietsbeweging, ontwikkelt deze zich soms ook van zeurend tot stekend. De klachten kunnen zich vaak zo sterk rond de knie concentreren, dat we als leek niet anders kunnen concluderen dat er iets met de knie mis moet zijn. Elke spiergoep heeft een stereotype regio waar deze naar uitstraalt. Zo weten wij als therapeuten waar me moeten gaan zoeken. Hardnekkige knieklachten die slecht op conventionele behandeling reageren, zijn vaak gerelateerd aan myofasciale uitstraling.

Middels een behandelmethode dry needling genaamd, kunnen de trigger points worden “uitgezet”. Hierbij wordt het trigger point met een accupunctuur naald “aangetikt”. Hierdoor ontstaat een ontlading in de spier, de zgn “twitch”, en ontspant de spier. Tevens is het de moeite waard om ook eens een therapeutisch kijkje te nemen in de bewegingsketen waartoe deze spier behoort. Hierdoor kunnen vaak nog verdere oorzakelijkheden worden gevonden, en kan het herstel duurzamer worden gemaakt. Hierbij zijn we ook weer terug bij de steeds weer terugkerende “WAAROM” vraag.

Conclusie:

Niet elke oorzaak kniepijn t.a.v. fietsen is ook gelegen in de knie zelf. Dit is slechts zelden het geval. De veroorzakers kunnen geheel ergens anders liggen. Naast banden, pezen en kraakbeen kunnen ook spieren pijnklachten veroorzaken rond de knie.

bottom of page