top of page

3D Bike Fit

De methodes voor het bepalen van je fietspositie zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Vroeger werkte men veel met vuistregels. Bekende regels als, je zadelhoogte bepalen middels je hakken op de pedalen te plaatsen en achteruit trappen. Was je in staat rond te draaien zonder contact te verliezen, was de zadelhoogte goed. Of bijvoorbeeld de stuurpenlengte bepalen middels de lengte van je onderarm. Met de elleboog aan de punt van het zadel moest je met je vingers tot het midden van het stuur kunnen reiken. 
Eind 80-er jaren kwamen de eerste meetsystemen op de markt die middels het nemen van de lichaamsmaten, een fietspositie konden berekenen. Systemen zoals Bikefitting.com (Bioracer) of Cyclefit. Daar dit alleen maar berust op een berekening, en geen rekening hield met de wijze hoe de renner beweegt, werd de vraag steeds groter naar meer nauwkeurige analysesystemen. Dat was de tijd dat men steeds meer overging naar videoanalyse systemen om een bike fit uit te voeren. Aanvankelijk waren het slechts 2D systemen. Maar laat ontwikkelde zich hieruit de 3D bike fit systemen. De bekendste hiervan is het Retul Systeem (Specialized). Het Retul systeem kent echter een nadeel. Het is een 3D bike fit systeem, maar kan slechts 1 kant van het lichaam 3D in kaart brengen. 

Bike fit analyse middels een 3D bike fit analsye programma

In de huidige tijd zien we dat de systemen zich steeds verder ontwikkelen naar volledige 3D bike fit systemen die het hele lichaam 3D in beeld kunnen maken. Full 3D systemen zoals het Cycling 3DMA van STT Systems.
Het voordeel hiervan is dat we hiermee de verschillen tussen de linker- en de rechterzijde kunnen in kaart brengen. Nog belangrijker dan dit, is dat we ook de invloed van bijstellingen op de symmetrie kunnen testen. Dit is er belangrijk indien er fysieke klachten aanwezig zijn. Het levert een schat aan informatie op. Uiteraard is dit ook een valkuil. Het genereren van data is geen probleem. Echter voor de interpretatie van de data heb je kennis van de bewegingen van het menselijk lichaam, en vooral veel ervaring nodig. Zeker als het gaat om asymmetrieën en klachten tijdens fietsen, is een (para)medische opleiding onmisbaar. 

Om een fietspositie analyse goed te kunnen uitvoeren moeten we het dus gehele lichaam 3 dimensionaal in beeld kunnen brengen en analyseren. Hierbij geldt dat het bezitten van het meest geavanceerde systeem niet automatisch leidt tot het beste resultaat. 

Laat voorafgaand aan het kopen van een nieuwe fiets, op z'n minst de framemaat en fietspositie middels een statisch meetsysteem bij de fietsenwinkel bepalen. De resultaten van een dynamische fietspositie analyse zijn uiteraard nauwkeuriger. Ervaar je fysieke klachten tijdens fietsen, houdt het bij de fietsenwinkel uiteraard op. Dan is verder medisch kennis gevraagd. Voor klachten op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat kan je het best terecht bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. In combinatie met een 3D bike fit kan dan een goede diagnose worden gesteld om de klachten duurzaam op te lossen.

3D bike fit Triatlon Club Stein
bottom of page