top of page

3D Bike Fit

De methodes voor het bepalen van je fietspositie zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Vroeger werkte men veel met vuistregels. Bekende regels als, je zadelhoogte bepalen middels je hakken op de pedalen te plaatsen. Was je in staat rond te draaien zonder contact te verliezen, was de zadelhoogte goed. Of bijvoorbeeld de stuurpenlengte bepalen middels de afstand van je elleboog tot het midden van het stuur. 
Eind 80-er jaren kwamen de eerste meetsystemen op de markt die middels het nemen van de lichaamsmaten, een fietspositie konden berekenen. Daar dit alleen maar berust op een berekening, en geen rekening hield met de wijze hoe de renner beweegt, werd de vraag steeds groter naar meer nauwkeurige analysesystemen. Dat was de tijd dat men steeds meer overging naar videoanalyse systemen om een bike fit uit te voeren. Aanvankelijk waren het slechts 2D systemen. Maar laat ontwikkelde zich hieruit de 3D bike fit systemen. De bekendste hiervan is Retul. Het Retul systeem kent echter een nadeel. Het is een 3D bike fit systeem, maar kan slechts 1 kant van het lichaam 3D in kaart brengen. 
In de huidige tijd zien we dat de systemen zich steeds verder ontwikkelen naar volledige 3D bike fit systemen die het hele lichaam 3D in beeld kunnen maken. 
Het voordeel hiervan is dat we de verschillen tussen de linker en rechterzijde kunnen in kaart brengen. Nog belangrijker dan dit is dat we ook de invloed van bijstellingen op de symmetrie kunnen testen. Dit is er belangrijk indien er fysieke klachten aanwezig zijn. Het levert een schat aan informatie op. Uiteraard is dit ook een valkuil. Het genereren van data is geen probleem. Echter voor de interpretatie van de data heb je kennis van de bewegingen van het menselijk lichaam, en vooral veel ervaring. Zeker als het gaat om asymmetrieën en klachte tijdens fietsen is een (para)medische opleiding onmisbaar. 

Om een fietspositie analyse goed te kunnen uitvoeren moeten we het dus gehele lichaam 3 dimensionaal in beeld kunnen brengen en analyseren. Hierbij geldt dat het bezitten van het meest geavanceerde systeem niet automatisch leidt tot het beste resultaat. 

Laat op voorafgaand aan het kopen van een nieuwe fiets op z'n minst je framemaat en fietspositie middels een statisch meetsysteem bij de fietsenwinkel bepalen. De resultaten van een dynamische fietspositie analyse zijn uiteraard nauwkeuriger.

bottom of page