top of page

Gewijzigde opening Bikemedical


Het zal niemand ontgaan zijn dat we te maken hebben met de Corona Crisis. Het Covid-19 virus is hoog infectieus. Het virus leidt gelukkig voor een groot deel van de bevolking slechts maar tot geringe tot matig klachten. Vooral jongere en gezonde individuen betreft dit. Echter, dit is geen garantie!!! Er zijn voldoende gevallen bekend waar bij jonge mensen zonder medische voorgeschiedenis zeer ernstige klachten ontwikkelen. Met name personen van boven de 70 en/of personen met onderliggend medische pathologieën lopen het risico om ernstige tot zeer ernstige ziekteverschijnselen te krijgen. In sommige is een IC opname noodzakelijk. Een IC opname kan 4-6 weken in beslag nemen. Tevens is er een kans op overlijden naar aanleiding van de klachten. Kinder hebben vaak zeer milde klachten. Hierdoor is het vaak niet eens duidelijk dat ze geïnfecteerd waren. Maar kunnen desondanks wel anderen infecteren die wel, sterkere klachten kunnen ontwikkelen. Het is om deze reden dat op de kinderen passen van de grootouders, als de ouder werken zijn, niet heel erg wenselijk is. Vanwege het hoog infectieuze karakter is, samenkomen met groepen ook niet erg slim. Social distancing en de 1.5 meter regel zijn niet voor niets in het leven geroepen.

Wij kunnen als fysiotherapeuten niet garant kunnen staan voor de gezondheid van onze patiënten. Wij weten niet wie wel en niet geïnfecteerd zijn. Wij hebben veelal 1 op 1 contact met de patiënt en hebben zo goed als geen beschermmiddelen. Ondanks hygiene maatregelen als onder andere voor en na behandeling handen wassen, ruimtes vaker reinigen toestellen en oefenmaterialen reinigen, is de kans op het infecteren van anderen en/of jezelf aanwezig. Als vergelijk: de huisarts werkt met beschermende kleding tijdens het onderzoek en zelfs de patiëntenplanning wordt aangepast zodat mensen in de wachtkamer elkaar niet kunnen infecteren.

Onze beroepsorganisatie, het KNGF, heeft in overleg met VWS aangegeven dat, het zeer wenselijk is de fysiotherapie open te houden voor medisch noodzakelijk zorg. We willen ons daarom alleen nog concentreren op medisch noodzakelijke behandelingen. We hebben daarom besloten het 1 op 1 contact tot een minimum te beperken.

Wij blijven in nauw contact met onze patiënten. We zijn gewoon beschikbaar voor advies en eventuele begeleiding op afstand. Bij medisch noodzakelijke behandelingen kan er samen met de patiënt, en eventueel de verwijzer, worden beoordeeld of een 1 op 1 behandeling, eventueel zelfs aan huis, een mogelijkheid is. Uiteraard hebben personen in medisch cruciale beroepen bij ons voorrang.

Wij blijven bereikbaar voor bestaande en nieuwe patiënten om deze met raad en daad van dienst te zijn, met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Op deze wijze kunnen ook de andere medische beroepen, in het bijzonder de huisarts worden ontlast.

Wij houden ons vast aan de richtdatum van 6 april 2020 van het RIVM en de overheid. Nieuw aanmeldingen voor fysiotherapie of fietspositie analyses worden gepland na 6 april. Uiteraard rekening houdend met de urgentie, zoals bovenstaand werd omschreven.

Hou je goed aan de regels. Alleen zo kunnen we voldoende IC bedden beschikbaar houden voor degenen die het echt nodig hebben. Regels zoals:

-Zo gering als mogelijk sociale contacten

-1.5 meter regel

-Hoesten en niezen in je elleboog of papierenzakdoek

-Regelmatig handenwassen

-Niet bij kwetsbare groepen (ouderen/zieken) op bezoek gaan

bottom of page