top of page

Voet-/enkelklachten

Brandende voeten, tintelingen of doofheid, zijn een plaag voor veel renners. Zowel recreatieve- als wedstrijdrenners of triatleten hebben hiermee maken te maken. Hoewel minder vaak zijn, komen ook achillespeesklachten voor bij wielrenners. In sommige gevallen is zelfs hardlopen klachtenvrij.

Brandende voeten

Symptomen: De start is normaliter klachtenvrij. De klachten ontstaan gedurende de rit. Langdurige verhoogde belasting (bergop) of warm weer, werkt provocerend op de symptomen. De klachten kunnen erg sterk oplopen. Soms zo sterk, dat renners afstappen en hun voeten koelen in water. Na het fietsen nemen de klachten snel af. Soms zijn ze echternog enkele dagen waarneembaar.

Betroffen structuren: De symptomen betreffen een typische langdurige inklemming van de zenuwstructuren van de voet. Het type vezel bepaalt of een brandend gevoel of tinteling/doofheid ontstaat. Door langdurige inklemming ontstaat er een ontsteking van de zenuw (neuritis). Door de ontsteking zwelt de zenuw en neemt nog meer plaats in, welk tot een nog sterkere inklemming en klachten leidt.

Oorzaken/oplossingen: De oorzaak ligt in langdurige compressie van een zenuw. Langdurige druk op de voetzool kan bijvoorbeeld ontstaan door het inzakken van het voorvoet gewelf, foutieve instelling van de schoenplaatjes of te flexibele schoenen. In het geval van brandende voeten zien we vaak dat er ook een wrijvingscomponent aanwezig is. Bijvoorbeeld door slecht passend of te flexibel schoeisel. Waar de druk zich bevindt en hoe deze zich ontwikkeld, is met een voetdrukanalyse zichtbaar te maken. Op basis hiervan kunnen positieaanpassingen worden gemaakt of een custom zooltje.

Dove tenen:

Symptomen:

De start tijdens fietsen is doorgaans klachtenvrij. Tijdens fietsen ontstaan tintelingen in de voorvoet. Gedurende de belasting gaan deze over in een gevoelloosheid van de tenen. In sommige gevallen betreft het alleen de buitenrand of de bal van de voet. Na stoppen met fietsen, keert het gevoel vrij snel weer terug. Doorgaans binnen enkele minuten. In extreme gevallen kan de gevoelloosheid of tintelingen langer aanhouden.

Betroffen structuur:

De symptomen betreffen een typische langdurige inklemming van de zenuwstructuren van de voet. Het type vezel bepaalt of een brandend gevoel of tinteling/doofheid ontstaat. Door langdurige inklemming ontstaat er een ontsteking van de zenuw (neuritis). Door de ontsteking zwelt de zenuw en neemt nog meer plaats in, welk tot een nog sterkere inklemming en klachten leidt.

Oorzaken en oplossingen

De inklemming van de zenuwstructuur kan tussen de middenvoetsbeentjes ontstaan. Het inzakken van de voorvoet of het naar binnen knikken van de enkel en voetboog (valgus) werkt dit in de hand. Dit geldt ook voor te smalle schoenen die de voorvoet comprimeren. Waar de druk zich bevindt en hoe deze zich ontwikkeld, is met een voetdrukanalyse zichtbaar te maken. Op basis hiervan kunnen positie aanpassingen worden gemaakt of een custom zooltje. Foutieve instelling van de schoenplaatjes mag eveneens niet worden vergeten.

Achillespees klachten:

Symptomen:

Een zeurende tot stekende pijn die zich tijdens fietsen ontwikkeld. Incidenteel is er ook sprake van zwelling en warmte. De locatie van de pijn kan variëren van de aanhechting op de hiel tot de mid-sectie van de pees. In veel gevallen zijn de klachten na het fietsen nog aanwezig maar duidelijk minder. In sommige gevallen is ook alleen fietsen provocerend voor het ontstaan.

Betrokken structuur:

Het betreft een tendopathie van de achillespees. Zowel het peesverloop, alsmede de aanhechting op de hiel kunnen aangedaan zijn. Vaak wordt ook spanning in de kuiten en/of onder de voetboog gevonden. Echografisch is het peesverloop slechts zelden aangedaan.

Oorzaken en oplossingen:

Oorzaken kunnen gelegen zijn in een overmatige belasting van de achillespees door een afwijkende zadelhoogte. Hierbij kunnen een te hoge als een te lage zadelhoogte dezelfde klachten veroorzaken. Een valgus/pronatie beweging van de voet kan eveneens provocerend werken. Belangrijk is het schoeisel te controleren op mogelijk drukplekken op de achillespees bij de hielkuip. Te grote schoenen, kan ook leiden tot een wrijving van de hiel in de hielkuip. De schoenplaatinstelling kan eveneens een belangrijk factor zijn waardoor de achillespees zwaarder wordt belast.

bottom of page