top of page

Handklachten

Tintelende of dove vingers komen veel voor bij fietsers. Veelal ziet men renners de handen van het stuur halen en uitschudden. De klachten zijn meestal alleen tijdens fietsen aanwezig. Het betreft een (tijdelijke) uitval van een zenuw. De Welke zijde van de hand betroffen is, bepaald welke zenuw is aangedaan.

Zenuwen hand

Pinkzijde van de hand:

Symptomen:

Tintelingen van de pink, ringvinger en een gedeelte van de handpalm, die overgaat in doofheid. De klachten ontstaan tijdens het steunen op het stuur of de remgrepen tijdens fietsen. Verplaatsen van de handen helpt vaak tijdelijk. Het wegnemen van de druk op de handen, bv. 1 hand van het stuur nemen, leidt binnen een aantal seconden tot het herstellen van het normale gevoel. Slechts zelden houden de klachten langer aan. Soms is er ook spierzwakte aanwezig waardoor schakelen of remmen wordt beperkt.

Betroffen structuur:

Het betreft een afknelling van de n. ulnaris. Deze zenuw verloopt van de nek/schouder via de binnenzijde de elleboog naar de pinkzijde van de pols en hand.

Oorzaken/oplossingen:

Door afknelling van de n. ulnaris, wordt de functie en voedingstoestand van de zenuw beperkt en ontstaat er een functiestoornis van deze. Doorgaans ontstaat de afknelling in de hand zelf, echter afknelling elders in het verloop van deze zenuw is ook mogelijk. Ook meerdere drukplekken, die gezamenlijk tot de symptomen leiden, zijn eveneens mogelijk (double crush syndroom). Oorzaken kunnen gelegen zijn in een fietspositie die te veel druk op de handen in de hand werkt, soort handvaten, of spier/spanningsproblemen.

Handpalm/duim:

Symptomen:

Tintelingen van de handpalm, duim, wijsvinger, middelvinger en een beetje ringvinger , die overgaat in doofheid. De klachten ontstaan tijdens het steunen op het stuur of de remgrepen tijdens fietsen. Verplaatsen van de handen helpt vaak tijdelijk. Het wegnemen van de druk op de handen, bv. 1 hand van het stuur nemen, leidt binnen een aantal seconden tot het herstellen van het normale gevoel. In slechts zelden gevallen houden de klachten langer aan. Soms is er ook spierzwakte aanwezig waardoor schakelen of remmen wordt beperkt.

Betroffen structuur:

Het betreft een afknelling van de n. medianus. (zenuw) Deze zenuw verloop van de nek/schouder via het midden van de elleboog naar het midden van de pols en hand. Het is een van de meest bekende zenuwen wegens het carpaaltunnen syndroom.

Oorzaken/oplossingen:

Door afknelling van de n. medianus, wordt de functie en voedingstoestand van de zenuw beperkt en ontstaat er een functiestoornis van deze. Doorgaans ontstaat de afknelling in de hand zelf door directe druk, echter afknelling elders in het verloop van deze zenuw is ook mogelijk. Ook meerdere drukplekken, die gezamenlijk tot de symptomen leiden, zijn eveneens mogelijk (double crush syndroom). Met name bij de n.medianus kan ook de hoek van de pols een rol spelen. Het langdurig laten doorhangen van de polsen (rijden op handvaten MTB of op het rechte stuk boven op het racestuur) zorgt voor wrijving van de zenuw tegen de botstructuur van de pols. Oorzaken kunnen gelegen zijn in een fietspositie die te veel druk op de handen in de hand werkt, handvaten, of spier/spanningsproblemen.

bottom of page