top of page

Zitvlakklachten

Zitvlakklachten:

Zitvlakklachten kennen een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen. Zowel mannen als vrouwen zijn betroffen van deze klachten. Veelal wordt gedacht dat ongemakken van het zitten op het zadel nu eenmaal bij het fietsen hoort. Dit is echter een misvatting.

Zadelkeuze is erg belangrijk

Pijn zitbotten:

Symptomen: Toenemende zeurende, of in sommige gevallen stekende, pijn onder of rond de zitbotten tijdens fietsen. Dit zijn de meest uitstekende delen van het bekken (tuber ischii). Het gedeelte waar je ook mee op een stoel zit. Na het fietsen kan daarom ook het zitten op een harde stoel provocerend zijn. Soms kunnen er zwellingen, of bloeduitstortingen ontstaan. Incidenteel ziet men blaarvorming. De klachten komen zowel enkelzijdig als dubbelzijdig voor.

Betrokken structuur: De pijnklachten ontstaan door directe druk op het bot. Hierdoor ontstaat compressie van de spier, spier-peesaanhechting op het bot en/of het bot zelf. Daar op het zitbot meerdere spieren bevestigd zijn, zitten er ook verscheidenen slijmbeursen op en tussen de verschillende pezen om de druk te verdelen en een glijvlak te bieden. Daarom kan de pijn, zeker als deze stekend van aard is, ook door een slijmbeurs worden veroorzaakt.

Oorzaken/oplossing:

Overmatige druk, schuif of rotatie bewegingen, leiden tot irritatie van bot, pees, spier of slijmbeurs. Oorzaken kunnen gelegen zijn in de geschiktheid van het zadeltype, een ongunstige fietspositie of een lichamelijk issue welk tot een asymmetrische belasting leidt.

Inslapen geslachtsdelen:

Locatie: Geslachstdelen/perineum

Symptomen: Aanvankelijke tintelingen van de geslachtsdelen, gaan over tot gevoelloosheid. Tintelingen en doofheid van de geslachtsdelen, komen zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Bij mannen kan in ernstige gevallen tijdelijke impotentie ontstaan. Bij langdurig negeren van de symptomen kan dit zelfs tot blijvende impotentie leiden. Betrokken structuur: De klachten ontstaan door overmatige druk op het perineum. Dit is het gebied tussen anus en geslachtsdelen. Hier liggen de bloedvaten en zenuwbanen richting de geslachtsdelen. Overmatige en vooral ook langdurige druk, leidt tot afname van de bloedstroom richting de geslachtsdelen. Daar zenuwen ook voeding via de bloedvoorziening nodig hebben, heeft de compressie ook directe invloed op de voedingstoestand van de zenuwen. Hierdoor raakt de functie van de zenuw gestoord en ontstaan de tintelingen en/of doofheid.

Oorzaken/oplossingen:

De oorzaken zijn meestal gelegen in een ongustig zadeldesign in relatie tot de eigen zit en/of ongunstige instelling van de fietspositie. Een zadel met een opening is gek genoeg niet altijd een goede oplossing om de druk te ontlasten. Oplossingen zijn vaak individueel bepaald.

Irritatie geslachtsdelen bij vrouwen

Symptomen: Ontstekingen of huidirritaties van de schaamlippen. Soms tijdelijke enkelzijdige vergroting van de schaamlippen door ontsteking of blijvende vergroting door langdurige overmatige druk.

Structuur: Het betreft een huidirritatie van het tere weefsel van de schaamlippen. Vorm en grootte van de schaamlippen, speelt hierin een rol. Hoewel deze klacht zich op alle leeftijden kan voor doen, is er een verhoogd risico na een bevalling. Door een bevalling kunnen met name de binnenste schaamlippen groter/langer worden, door het uitrekken van het weefsel. Hierdoor kan er eerder en meer druk ontstaan. Overmatige druk kan naast wondjes ook tot tijdelijke of blijvende verdikking zorgen.

Oorzaken/oplossingen:

De oorzaken zijn meestal gelegen in een ongustig zadeldesign in relatie tot de eigen zit en/of ongunstige instelling van de fietspositie. Oplossingen zijn vaak individueel bepaald. vrouwen zijn over het algemeen leniger dan mannen. Hierdoor kunnen ze beter het bekken naar voren kantelen tijdens fietsen. De locatie van de geslachtsdelen bij de vrouw is hierdoor ongunstig gelegen.

bottom of page