top of page

Hercertificatie Dry Needle Therapeut

Afgelopen weekend hebben we weer onze certificering als Dry Needle Therapeut kunnen verlengen voor de komende 3 jaar. Om dry needling goed en veilig te kunnen uitvoeren worden wij periodiek getoetst ten aanzien kennis van anatomie, protocollen en behandeltechnieken. Ons opleidingsinstituut DryNeedling.nl, hecht veel waarde aan de kwaliteit van behandelen. Als enigste opleiding in Nederland, maken zij gebruik van regionale terugkomdagen en een 3 jaarlijkse hercertificering, om de kwaliteit hoog te houden.

Dry needling voor wielrenners en triathleten.

bottom of page