top of page

Nek- en schouderklachten

Nek- en schouderklachten zijn een veel voorkomende klacht bij wielrenners. De oorzaken zijn meestal gelegen in een ongunstig ingestelde fietspositie t.a.v mobiliteit en flexibiliteit van de renner. Reeds bestaande lichamelijke issues kunnen het ontstaan verder in de hand werken.

Pijn rond 7e halswervel/1e borstwervel

Symptomen: De pijnklachten betreffen een zeurende tot soms stekende pijn in de overgang van de hals naar de borstwervelkolom. De klachten ontstaan tijdens fietsen. Meestal is de duur van de rit meer provocerend dan de zwaarte van de rit. In de beugels rijden werkt extra provocerend. Lange afdalingen kunnen hierdoor eveneens klachtprovocerend zijn. De blik op de weghouden wordt hierdoor soms worden bemoeilijkt.

Betrokken structuur: Het betreft een overbelasting van de overgang van de hals- naar de borstwervelkolom. (de cervico-thoracale overgang, ookwel CTO) Overbelasting ontstaat doordat er meer strekking in dit gebied gevraagd wordt dan mogelijk is. Zowel de wervelstructuur als de musculatuur kunnen klachten veroorzaken.

Oorzaken en oplossingen: Doorgaans kunnen we stellen dat de fietspositie niet conform de mobiliteit en flexibiliteit van de renner is ingesteld. Hierdoor moet overmatig worden gestrekt in de cervico-thoracale overgang. Het bijstellen van de fietspositie kan reeds een goede verbetering laten zien. Het verbeteren van de mobiliteit en flexibiliteit van de atleet is natuurlijk op de lange termijn het belangrijkste issue. Eventuele slijtage/artrose processen van de cervico-thoracale overgang werken eveneens provocerend.

Pijn in nek/schouder gebied

Symptomen: De klachten betreffen een zeurende tot soms tot stekend oplopende, pijn in het nek/schoudergebied. Soms zijn de klachten enkelzijdig, maar meestal beiderzijds. De klachten ontstaan tijdens fietsen. Meestal is de duur van de rit meer provocerend dan de intensiteit van de rit. Naast pijn in het gebied van de m. trapezius descendens (zijkant hals tot schouder) zijn er vaak ook pijnplekken op de schouderbladen en/of spieraanhechtingen aan de schedel.

Betrokken structuur:

De klachten betreffen een musculaire overbelasting van de nek/schoudermusculatuur. Hierbij zijn de m. trapezius desc en de m. levator scapula vaak het meest opvallend. Maar zeker zo sterk is de diepere nek/schouder musculatuur betroffen.

Oorzaken en oplossingen: Doorgaans kunnen we stellen dat de fietspositie niet conform de mobiliteit en flexibiliteit van de renner is ingesteld. Hierdoor moet de musculatuur harder werken om de positie te handhaven. Dit leidt gedurende de rit tot overbelasting van de musculatuur. In veel gevallen is de fietspositie te lang ingesteld. Het bijstellen van de fietspositie laat meestal al veel verbetering zien.Het verbeteren van de mobiliteit en flexibiliteit van de atleet is natuurlijk op de lange termijn de belangrijkste oplossing. Eventuele reeds aanwezige nek/schouderspanningen begunstigen het ontstaan van de klachten extra.

bottom of page